vastgoed onderhoud

rgv0

Resultaatgericht vastgoedonderhoud

Resultaatgericht onderhoud is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. 

De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhoudsbedrijf.

De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst. Door deze manier van werken krijgt het onderhoudsbedrijf een grotere vrijheid om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat het onderhoudsbedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. 

Regelmatige periodieke controle is dan ook onderdeel  van de overeenkomst.

Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario’s op- en bijstellen.

Partnership

Bij resultaatgericht onderhoud is er dus eerder sprake van partnership dan van de traditionele opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie. Met alle voordelen van dien. Het voordeel voor de opdrachtgever is helder. Die kan exact inschatten wat, bijvoorbeeld, de komende tien jaar de kosten zijn voor het schilderwerk en onderhoud aan een complex. Onaangename financiële verrassingen zijn er niet meer bij. Een woningcorporatie die kan aantonen dat onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, kan ook lagere verzekeringspremies bedingen. Of bewijzen aantonen in het geval van ernstige storingen aan technische installaties.

 

Voordelen 

voor onderhoudsbedrijven

Ook de onderhoudsbedrijven hebben profijt van resultaatgericht onderhoud. Het is een manier van werken waarbij continuïteit is verzekerd. Bovendien blijkt in de praktijk dat juist bij deze manier van samenwerken onderhoudsbedrijven eerder geneigd zijn om vernieuwende technieken toe te passen.

 

Wat is een jaarmodel?

In het jaarmodel staat de werkgever garant voor werk. Medewerkers gaan in de zomer een half uur langer door. Met de opgespaarde uren kunnen medewerkers in de winter, bovenop de drie verplichte vrij weken, nog eens enkele weken thuis zitten zonder dat zij ontslagen worden.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.